Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10

TP Thủ Đức sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu chậm nhất giữa tháng 7 tới, UBND TP Thủ Đức phải báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về đồ án quy hoạch để kịp trình Bộ Xây dựng trước 15/10. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giao TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về…