Gần 138.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông Tp.HCM trong năm 2021

Gần 138.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông Tp.HCM trong năm 2021

Trong năm 2021, trong kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Tp.HCM phấn đấu đạt tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 12,76%. Mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn thành phố đạt 2,26km/km2 (quy chuẩn đô thị cần đạt…

Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10

TP Thủ Đức sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu chậm nhất giữa tháng 7 tới, UBND TP Thủ Đức phải báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về đồ án quy hoạch để kịp trình Bộ Xây dựng trước 15/10. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giao TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về…