MẶT BẰNG EASTMARK 1

Thông tin tổng quan cụm block Eastmark 1:

 • Gồm 5 block A-B-C-D-E
 • Tầng cao xây dựng: 16 – 22 tầng
  • Block A: 16 tầng
  • Block B: 16 tầng
  • Block C: 20 tầng
  • Block D: 20 tầng
  • Block E: 22 tầng
 • Mật độ 18 căn/sàn, 5 thang máy/sàn
 • Tổng diện tích đất: 23.737,2 m2
 • Mật độ xây dựng khối đế: 39,6%
 • Mật độ xây dựng khối tháp: 31,2%
 • Tổng số lượng căn hộ: 1.384 căn
 • Diện tích hầm (chung 5 tháp): 23.173 m2
 • Diện tích đậu xe: 22.555,9 m2
Phối cảnh khu Eastmark 1
Phối cảnh khu Eastmark 1

Các căn hộ tại đây cũng đa dạng loại và diện tích với căn 1PN chiếm đa số (60,55%), tiếp đến là căn 3PN (chiếm 21.10%), 2PN (chiếm 19.91%), Duplex (chiếm 1.45%).. Mật độ căn là 18 căn/sàn, 5 thang máy/sàn bao gồm 4 tháng khách và 1 thang hàng nằm tách biệt có cửa riêng. Điểm đặc biệt là 100% các căn hộ tại MT Eastmark City đều có ban công, kể cả căn studio.

Cơ cấu sản phẩm Eastmark 1
Cơ cấu sản phẩm Eastmark 1
Mặt bằng tầng điển hình Eastmark 1
Mặt bằng tầng điển hình Eastmark 1
Mặt bằng tầng 1 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 2 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 3 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 4 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 5 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 6-14 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 15 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 16 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 17 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 18 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 19 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 20 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 21 Eastmark 1
Mặt bằng tầng 22 Eastmark 1
Mặt bằng tầng hầm Eastmark 1

Mặt bằng Shophouse

shophouse f1 eastmark 1
shophouse f2 eastmark 1
shophouse g1 eastmark 1
shophouse g2 eastmark 1
shophouse g3 eastmark 1
shophouse g4 eastmark 1
shophouse g5 eastmark 1
shophouse g6 eastmark 1
shophouse g7 eastmark 1
shophouse g8 eastmark 1
shophouse g9 eastmark 1
shophouse g10 eastmark 1
shophouse g11 eastmark 1
shophouse g12 eastmark 1
shophouse g13 eastmark 1
shophouse g14 eastmark 1
shophouse g15 eastmark 1
shophouse g16 eastmark 1
shophouse g17 eastmark 1
shophouse g18 eastmark 1
shophouse g19 eastmark 1
shophouse g20 eastmark 1
shophouse g21 eastmark 1
shophouse g22 eastmark 1
shophouse g23 eastmark 1
shophouse g24 eastmark 1
shophouse h1 eastmark 1 scaled
shophouse h2 eastmark 1 scaled
shophouse h3 eastmark 1 scaled
shophouse k1 eastmark 1 scaled
shophouse k2 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv1 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv2 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv3 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv4 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv5 eastmark 1 scaled
shophouse k3 sv6 eastmark 1 scaled
shophouse k4 eastmark 1 scaled
shophouse k5 eastmark 1 scaled

Mặt bằng Officetel

officetel vp1 loai 1 eastmark 1
officetel vp1 loai 2 eastmark 1
officetel vp1 loai 3 eastmark 1
officetel vp2 eastmark 1
officetel vp3 eastmark 1
officetel vp4 eastmark 1
officetel vp5 loai 1 eastmark 1
officetel vp5 loai 2 eastmark 1
officetel vp5 loai 3 eastmark 1
officetel vp6 loai 1 eastmark 1
officetel vp6 loai 2 eastmark 1
officetel vp6 loai 3 eastmark 1
officetel vp6 loai 4 eastmark 1
officetel vp6 loai 5 eastmark 1
officetel vp6 loai 6 eastmark 1
officetel vp7 eastmark 1
officetel vp8 eastmark 1
officetel vp9 eastmark 1
officetel vp10 eastmark 1

MẶT BẰNG EASTMARK 2

MẶT BẰNG EASTMARK 3