Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu chậm nhất giữa tháng 7 tới, UBND TP Thủ Đức phải báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về đồ án quy hoạch để kịp trình Bộ Xây dựng trước 15/10.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giao TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, song song với công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh.

Hạn chót ngày 15/7/2021, TP Thủ Đức phải báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh thông qua sơ bộ đồ án quy hoạch, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông qua đồ án quy hoạch trước ngày 15/8/2021 để kịp trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch trước ngày 15/10/2021.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố, phạm vi lập quy hoạch TP Thủ Đức bao gồm tổng diện tích đất của 3 đơn vị hành chính Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức trước đây, với diện tích hơn 211km2, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

Việc lập quy hoạch chung TP Thủ Đức theo định hướng đô thị sáng tạo, tương tác cao, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng phát triển kinh tế – xã hội – môi trường gắn liền với kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển.

Sau thành lập, hiện TP Thủ Đức có quy mô dân số trên 1 triệu người với tổng cộng 34 phường. Vị trí địa lý giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Theo quy hoạch chung, TP Thủ Đức sẽ có 1,9 triệu người vào năm 2040 (tầm nhìn đến năm 2060 là 3 triệu người). Đây là thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Trọng tâm phát triển TP Thủ Đức theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao, trở thành thành phố kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo, động lực tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh và khu vực.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung các trung tâm logistics; bổ sung khu đất đầu tư xây dựng Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ).

Đối với khu ứng dụng công nghệ cao, nội dung nghiên cứu cần thể hiện tầm nhìn với các sản phẩm cụ thể, định hướng phát triển thành khu thương mại công nghệ cao; nghiên cứu bổ sung khu đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghiệp dược.

Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu định hướng quy hoạch hệ thống sử dụng năng lượng thông minh, viễn thông, hạ tầng số; phát triển đô thị dọc theo tuyến metro và xung quanh các nhà ga…

Kinh phí lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của TP Thủ Đức, phần chuyên môn kỹ thuật sử dụng nguồn xã hội hóa.

Đánh giá bài viết này

TIN TỨC KHÁC